Odstąpienie od umowy

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Towar należy odesłać na adres:

 Holly style, ul. Kraszewskiego 3,

 63-300 Pleszew.

 

W celu usprawnienia procedury zwrotu prosimy o dołączenie do przesyłki dowodu zakupu – paragonu.

 

Imię i nazwisko Zamawiającego …………………………………………………. Nr zamówienia ………………

Informuję o odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy otrzymanych w dniu….………………….

 

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Przyczyna zwrotu (1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwe przyczyny zwrotu:

  1. źle dobrałam rozmiar
  2. otrzymałam inny produkt niż zamawiałam
  3. wymiary niezgodne z tabelą producenta
  4. produkt wygląda inaczej niż na zdjęciu / opisie
  5. inne……………………………………………………..

 

Proszę o zwrot należności:

Na rachunek bankowy nr konta: _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dane posiadacza konta:……….……………………………………………………………………………………….

 

Dodatkowe uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                         ………………………………………………………

                                                                                                      Data, podpis Klienta